Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.02.2024. godine

1.Prethodno stanje
6.882.979,00 RSD
2.Zaduženje
1.366.897,11 RSD
3.Odobrenje
178.447,00 RSD
4.Novo stanje
5.694.528,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.02.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.02.2024. godine

1.Prevoz
1.365.575,73 RSD
2.stala plaćanja - UT Bg
1.321,38 RSD
Ukupno:
1.366.897,11 RSD