Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.03.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.937.867,57 RSD
2.Zaduženje
2.424,70 RSD
3.Odobrenje
2.254.909,90 RSD
4.Novo stanje
5.190.352,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.03.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.03.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
891.447,03 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
15.536,00 RSD
3.Ostala plaćanja
107.640,00 RSD
Ukupno:
1.014.623,03 RSD