Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
12.919.816,70 RSD
2.Zaduženje
4.376.584,52 RSD
3.Odobrenje
1.666.050,36 RSD
4.Novo stanje
10.209.282,54 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.03.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.362.146,40 RSD
2.Energenti
155.469,96 RSD
Ukupno:
1.517.616,36 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.03.2021. godine

1.Prevoz
2.682.282,42 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.362.146,40 RSD
3.Energenti
155.469,96 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
30.000,00 RSD
5.Ostala plaćanja
146.685,74 RSD
Ukupno:
4.376.584,52 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.03.2021. godine