Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.03.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.622.921,70 RSD
2.Zaduženje
1.000,00 RSD
3.Odobrenje
161.014,00 RSD
4.Novo stanje
7.782.935,70 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.03.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.03.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - JP Pošta
1.000,00 RSD
Ukupno:
1.000,00 RSD