Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
7.366.840,64 RSD
2.Zaduženje
1.800.864,27 RSD
3.Odobrenje
180.283,00 RSD
4.Novo stanje
5.746.259,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.03.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.03.2024. godine

1.Prevoz
1.368.090,54 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
431.867,32 RSD
3.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
906,41 RSD
Ukupno:
1.800.864,27 RSD