Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.966.666,48 RSD
2.Zaduženje
3.670.285,64 RSD
3.Odobrenje
3.220.260,14 RSD
4.Novo stanje
5.516.640,98 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.04.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.04.2020. godine

1.Lekovi
1.743.070,34 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.453.357,80 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
473.857,50 RSD
Ukupno:
3.670.285,64 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.04.2020. godine