Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.950.938,35 RSD
2.Zaduženje
280.274,52 RSD
3.Odobrenje
354.544,00 RSD
4.Novo stanje
5.025.207,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.04.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.04.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.817,21 RSD
2.Ostala plaćanja, RFZO-Filijala Novi Sad, Transferi u okviru državnih organa
278.457,31 RSD
Ukupno:
280.274,52 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.04.2019. godine