Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.919.112,36 RSD
2.Zaduženje
53.608,46 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
6.865.503,90 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.04.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.04.2023. godine

1.Ostala plaćanja - Naknade koje vrši UT Bg
53.608,46 RSD
Ukupno:
53.608,46 RSD