Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
8.166.763,65 RSD
2.Zaduženje
6.225.168,94 RSD
3.Odobrenje
169.900,00 RSD
4.Novo stanje
2.11.494,71 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.05.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
635.161,95 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
193.379,84 RSD
Ukupno:
828.541,79 RSD