Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.05.2020. godine

1.Prethodno stanje
10.190.755,88 RSD
2.Zaduženje
1.163.503,12 RSD
3.Odobrenje
1.015.054,54 RSD
4.Novo stanje
10.042.307,30 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.05.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.05.2020. godine

1.Prevoz
162.853,58 RSD
2.Lekovi
5.177,99 RSD
3.Lekovi van ugovora
995.471,55 RSD
Ukupno:
1.163.503,12 RSD