Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.05.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.335.181,64 RSD
2.Zaduženje
2.784.245,49 RSD
3.Odobrenje
123.268,00 RSD
4.Novo stanje
4.674.204,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.05.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.05.2019. godine

1.Prevoz
2.770.630,49 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
13.615,00 RSD
Ukupno:
2.784.245,49 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.05.2019. godine