Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.06.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.194.826,32 RSD
2.Zaduženje
455.240,66 RSD
3.Odobrenje
327.476,00 RSD
4.Novo stanje
4.067.061,66 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.06.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.06.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
377.200,33 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
221.573,76 RSD
Ukupno:
598.774,09 RSD