Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.06.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.293.017,02 RSD
2.Zaduženje
157.800,00 RSD
3.Odobrenje
107.958,00 RSD
4.Novo stanje
6.243.175,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.06.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.06.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
157.800,00 RSD
Ukupno:
157.800,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.06.2020. godine