Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.06.2021. godine

1.Prethodno stanje
6.510.609,86 RSD
2.Zaduženje
2.008.256,43 RSD
3.Odobrenje
2.520.695,73 RSD
4.Novo stanje
7.023.049,16 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.06.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.06.2021. godine

1.Lekovi
780.197,17 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.024.162,56 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
203.896,70 RSD
Ukupno:
2.008.256,43 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.06.2021. godine