Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.06.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.084.469,55 RSD
2.Zaduženje
75.000,00 RSD
3.Odobrenje
177.161,16 RSD
4.Novo stanje
10.186.630,71 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.06.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.06.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - MEDICINSKI FAKULTET "NOVI SAD"
75.000,00 RSD
Ukupno:
75.000,00 RSD