Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.136.113,64 RSD
2.Zaduženje
2.392.756,15 RSD
3.Odobrenje
118.443,00 RSD
4.Novo stanje
5.861.800,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.07.2020. godine

1.Prevoz
2.206.709,81 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Aqua system
186.046,34 RSD
Ukupno:
2.392.756,15 RSD