Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
10.798.281,82 RSD
2.Zaduženje
1.582.035,59 RSD
3.Odobrenje
103.988,00 RSD
4.Novo stanje
9.320.234,23 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.07.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.07.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
88.214,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
460.452,02 RSD
3.Ostala plaćanja
1.033.369,57 RSD
Ukupno:
1.582.035,59 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.07.2021. godine