Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
11.661.453,07 RSD
2.Zaduženje
1.609.369,89 RSD
3.Odobrenje
746.198,64 RSD
4.Novo stanje
10.798.281,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.07.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
88.214,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
455.605,64 RSD
Ukupno:
543.819,64 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.07.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
457.260,17 RSD
2.Energenti
1.140.009,72 RSD
3.Lekovi van ugovora
12.100,00 RSD
Ukupno:
1.609.369,89 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.07.2021. godine