Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.08.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.132.373,12 RSD
2.Zaduženje
293.707,88 RSD
3.Odobrenje
352.596,14 RSD
4.Novo stanje
2.191.261,38 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.08.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.08.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
720,00 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
128.970,97 RSD
3.Ostala plaćanja
410.340,96 RSD
Ukupno:
540.031,93 RSD