Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
8.539.345,66 RSD
2.Zaduženje
4.962.184,53 RSD
3.Odobrenje
2.719.054,34 RSD
4.Novo stanje
6.296.215,47 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.08.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.964.257,71 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
27.500,00 RSD
3.Ostala plaćanja
22.955,97 RSD
Ukupno:
2.014.713,68 RSD