Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.016.059,03 RSD
2.Zaduženje
1.828.683,94 RSD
3.Odobrenje
165.238,00 RSD
4.Novo stanje
6.352.613,09 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.08.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.08.2019. godine

1.Prevoz
7.069,44 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.811.912,50 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
9.702,00 RSD
Ukupno:
1.828.683,94 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.08.2019. godine