Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.08.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.288.749,22 RSD
2.Zaduženje
908.215,84 RSD
3.Odobrenje
128.683,00 RSD
4.Novo stanje
9.509.216,38 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.08.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.08.2023. godine

1.Ostala plaćanja - Povrat sredstava RFZO-u, Projekat Grada Novog Sada i MF-Naknada za usluge koje vrši UT Bg
908.215,84 RSD
Ukupno:
908.215,84 RSD