Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.09.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.952.454,09 RSD
2.Zaduženje
150.000,00 RSD
3.Odobrenje
1.688.047,38 RSD
4.Novo stanje
10.490.501,47 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.09.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
638.112,80 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
581.417,58 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
296.375,00 RSD
Ukupno:
1.515.905,38 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.09.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
150.000,00 RSD
Ukupno:
150.000,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.09.2020. godine