Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.09.2022. godine

1.Prethodno stanje
9.099.563,36 RSD
2.Zaduženje
2.287.981,61 RSD
3.Odobrenje
2.240.150,00 RSD
4.Novo stanje
9.051.731,75 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.09.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.996.669,00 RSD
Ukupno:
1.996.669,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.09.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.996.669,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
247.364,71 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
43.947,90 RSD
Ukupno:
2.287.981,61 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.09.2022. godine