Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.09.2022. godine

1.Prethodno stanje
12.949.438,98 RSD
2.Zaduženje
3.983.992,62 RSD
3.Odobrenje
134.117,00 RSD
4.Novo stanje
9.099.563,36 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.09.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.09.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.392.048,91 RSD
2.Ostala plaćanja
1.591.943,71 RSD
Ukupno:
3.983.992,62 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.09.2022. godine