Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.09.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.176.126,41 RSD
2.Zaduženje
2.569.420,28 RSD
3.Odobrenje
2.650.925,02 RSD
4.Novo stanje
10.257.631,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.09.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.09.2023. godine

1.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
68.509,32 RSD
2.Ostala plaćanja
2.500.910,96 RSD
Ukupno:
2.569.420,28 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.09.2023. godine