Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.604.980,43 RSD
2.Zaduženje
341.316,91 RSD
3.Odobrenje
1.607.904,16 RSD
4.Novo stanje
6.871.567,68 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.10.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.000.791,66 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
296.375,00 RSD
Ukupno:
1.297.166,66 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.10.2020. godine

1.Prevoz
189.888,91 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Novus
151.428,00 RSD
Ukupno:
341.316,91 RSD