Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
10.568.662,05 RSD
2.Zaduženje
10.511,60 RSD
3.Odobrenje
203.285,60 RSD
4.Novo stanje
10.761.436,05 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.10.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.10.2019. godine

1.Lekovi
10.511,60 RSD
Ukupno:
10.511,60 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.10.2019. godine