Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.11.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.503.004,94 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
170.044,00 RSD
4.Novo stanje
8.673.048,94 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.11.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.11.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD