Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
11.720.626,72 RSD
2.Zaduženje
2.138.068,92 RSD
3.Odobrenje
200.396,00 RSD
4.Novo stanje
9.782.953,80 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.11.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.11.2022. godine

1.Prevoz
1.414.820,62 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
351.914,29 RSD
3.Ostala plaćanja - Sredstva Grada Novog Sada
371.334,01 RSD
Ukupno:
2.138.068,92 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.11.2022. godine