Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
17.196.907,85 RSD
2.Zaduženje
3.497.876,50 RSD
3.Odobrenje
1.402.267,35 RSD
4.Novo stanje
15.101.298,70 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.12.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.12.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.993.912,58 RSD
2.Energenti
876.348,48 RSD
3.Ostala plaćanja
627.615,44 RSD
Ukupno:
3.497.876,50 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.12.2022. godine