Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
16.768.790,43 RSD
2.Zaduženje
15.942,38 RSD
3.Odobrenje
168.300,00 RSD
4.Novo stanje
16.921.148,05 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.12.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.12.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF-Naknade za usluge koje vrši UT Bg i RFZO-povrat sredstava ( prevoz)
15.942,38 RSD
Ukupno:
15.942,38 RSD