Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.01.2017. godine

1.Prethodno stanje
9.621.194,73 RSD
2.Zaduženje
694.930,03 RSD
3.Odobrenje
4.641.983,17 RSD
4.Novo stanje
13.568.247,87 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.01.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.01.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
1.271.464,32 RSD
Ukupno:
1.271.464,32 RSD