Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.01.2020. godine

1.Prethodno stanje
10.401.959,18 RSD
2.Zaduženje
3.007.463,01 RSD
3.Odobrenje
151.250,00 RSD
4.Novo stanje
7.545.746,17 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.01.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.01.2020. godine

1.Plate
1.666,67 RSD
2.Prevoz
2.993.994,13 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
11.657,21 RSD
4.Ostala plaćanja
145,00 RSD
Ukupno:
3.007.463,01 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.01.2020. godine