Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.01.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.874.507,13 RSD
2.Zaduženje
55.538,20 RSD
3.Odobrenje
92.950,00 RSD
4.Novo stanje
6.911.918,93 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.01.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.01.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
55.393,20 RSD
2.Ostala plaćanja
145,00 RSD
Ukupno:
55.538,20 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.01.2023. godine