Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.01.2024. godine

1.Prethodno stanje
7.424.777,07 RSD
2.Zaduženje
13.865,88 RSD
3.Odobrenje
156.570,63 RSD
4.Novo stanje
7.567.481,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.01.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.01.2024. godine

1.Plate
12.899,63 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
966,25 RSD
Ukupno:
13.865,88 RSD