Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.02.2017. godine

1.Prethodno stanje
11.435.947,95 RSD
2.Zaduženje
1.818.004,92 RSD
3.Odobrenje
195.340,00 RSD
4.Novo stanje
9.813.283,03 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.02.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.02.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
1.182.958,07 RSD
Ukupno:
1.182.958,07 RSD