Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.02.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.975.109,53 RSD
2.Zaduženje
46.634,45 RSD
3.Odobrenje
100.093,00 RSD
4.Novo stanje
10.028.568,08 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.02.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.02.2021. godine

1.Prevoz
16.634,45 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
30.000,00 RSD
Ukupno:
46.634,45 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.02.2021. godine