Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.02.2023. godine

1.Prethodno stanje
7.114.533,58 RSD
2.Zaduženje
734.496,33 RSD
3.Odobrenje
151.278,00 RSD
4.Novo stanje
6.531.315,25 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.02.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.02.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
734.496,33 RSD
Ukupno:
734.496,33 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.02.2023. godine