Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
8.625.054,54 RSD
2.Zaduženje
6.333,34 RSD
3.Odobrenje
247.135,13 RSD
4.Novo stanje
8.865.856,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.03.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.431.394,54 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
763.538,34 RSD
Ukupno:
2.194.932,88 RSD