Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.03.2018. godine

1.Prethodno stanje
5.190.352,77 RSD
2.Zaduženje
1.014.623,03 RSD
3.Odobrenje
281.834,00 RSD
4.Novo stanje
4.457.563,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.03.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.03.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
134.926,78 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.013.889,50 RSD
3.Ostala plaćanja
1.099.333,07 RSD
Ukupno:
2.248.149,35 RSD