Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.03.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.845.344,54 RSD
2.Zaduženje
1.732.857,79 RSD
3.Odobrenje
697.047,37 RSD
4.Novo stanje
5.809.534,12 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.03.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.03.2020. godine

1.Prevoz
381.056,54 RSD
2.Lekovi
394.938,61 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
110.550,00 RSD
4.Energenti
37.363,76 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
774.056,72 RSD
6.Ostala plaćanja
34.892,16 RSD
Ukupno:
1.732.857,79 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.03.2020. godine