Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
10.209.282,54 RSD
2.Zaduženje
2.008.102,72 RSD
3.Odobrenje
15.109.062,55 RSD
4.Novo stanje
23.310.242,37 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.03.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
14.301.877,83 RSD
Ukupno:
14.301.877,83 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.03.2021. godine

1.Lekovi
239.400,81 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Termo-Tim Novi Sad
50.000,00 RSD
3.Lekovi van ugovora
478.319,91 RSD
4.Ostala plaćanja - Sredstva AP Vojvodine
1.240.381,00 RSD
Ukupno:
2.008.102,72 RSD