Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.831.392,68 RSD
2.Zaduženje
2.044.381,68 RSD
3.Odobrenje
174.129,00 RSD
4.Novo stanje
4.961.140,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.03.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.03.2023. godine

1.Prevoz
1.416.429,89 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
579.587,16 RSD
3.Ostala plaćanja
48.364,63 RSD
Ukupno:
2.044.381,68 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.03.2023. godine