Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.516.640,00 RSD
2.Zaduženje
756.029,20 RSD
3.Odobrenje
21.900,00 RSD
4.Novo stanje
4.782.511,78 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.04.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.04.2020. godine

1.Prevoz
174.599,47 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
150.000,00 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
52.098,00 RSD
4.Ostala plaćanja
379.331,73 RSD
Ukupno:
756.029,20 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.04.2020. godine