Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.025.207,83 RSD
2.Zaduženje
138.254,25 RSD
3.Odobrenje
184.859,00 RSD
4.Novo stanje
5.071.812,58 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.04.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.04.2019. godine

1.Prevoz
9.255,54 RSD
2.Ostala plaćanja, Isplata za fizička lica po ugovoru (Nacionalna služba za zapošljavanje)
128.998,71 RSD
Ukupno:
138.254,25 RSD