Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.04.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.599.541,96 RSD
2.Zaduženje
119.200,00 RSD
3.Odobrenje
108.671,00 RSD
4.Novo stanje
7.589.012,96 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.04.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.04.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Velebit
119.200,00 RSD
Ukupno:
119.200,00 RSD