Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.05.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.822.337.91 RSD
2.Zaduženje
1.138.20 RSD
3.Odobrenje
199.009.00 RSD
4.Novo stanje
4.020.208.71 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.05.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.05.2017. godine

1.Ostala plaćanja
569.714.89 RSD
Ukupno:
569.714.89 RSD