Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.05.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.674.204,15 RSD
2.Zaduženje
1.025.342,48 RSD
3.Odobrenje
5.301.669,94 RSD
4.Novo stanje
8.950.531,61 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.05.2019. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
2.583.458,33 RSD
2.Energenti
914.968,33 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
943.832,61 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
655.416,67 RSD
Ukupno:
5.097.675,94 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.05.2019. godine

1.Lekovi
316.474,07 RSD
2.Ostala plaćanja, RFZO-Filijala Novi Sad, Transferi u okviru državnih organa
708.868,41 RSD
Ukupno:
1.025.342,48 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.05.2019. godine