Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.05.2022. godine

1.Prethodno stanje
8.498.174,06 RSD
2.Zaduženje
2.714.023,13 RSD
3.Odobrenje
4.431.837,40 RSD
4.Novo stanje
10.215.988,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.05.2022. godine

1.Plate
188.824,27 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
2.356.666,67 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
3.164.865,94 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.05.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.078.899,60 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
677.120,42 RSD
3.Ostala plaćanja
958.003,11 RSD
Ukupno:
2.714.023,13 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.05.2022. godine